Recerca i desenvolupament

Complir amb els estàndards internacionals a la indústria ceràmica pot ser una tasca feixuga si no es planifica correctament. Garantir les aprovacions de tercers podria retardar involuntàriament els plans de llançament de productes i augmentar els costos generals. Amb un laboratori intern ben equipat, els ajustos del producte es poden fer en un temps ràpid segons els estàndards.

El laboratori està ben equipat amb diversos instruments i aparells de prova gestionats amb un control de qualitat assegurat i complet.

Espectròmetre Ed-xrf : Compta amb mesures molt precises i una preparació de mostres segura i adequada;

Analitzador de mida de partícules :

Dilatòmetre : Eina de determinació perfecta per al comportament del material davant la temperatura per predir els paràmetres de control del procés.

Espectròmetre de color :

Premsa automàtica : Prototip de premsa Sacmi que pot generar dades de producció similars controlant la pressió específica.

Equips mòduls de ruptura :

:

Densimetre de mercuri : Forn de gradient : Sis càmeres escalfades elèctricament per generar propietats tèrmiques a sis temperatures diferents controlades per un programa informàtic.

Resistència al lliscament : Propietat antilliscant de la superfície de la rajola, més pràcticament determinada pel mètode alemany popular "RAMP TEST" Segons Din: 51130 i indicat com a R10, R11-r12-r13.

Forn de rodets : Un prototip de forn de producció ajuda a guiar per entendre les característiques tèrmiques de les matèries primeres i els compostos amb més precisió i ajuda a investigar de manera elaborada la investigació sobre ceràmica.